Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ve Uygulamaları Eğitimi

Kasım, 2015

21Kas(Kas 21)09:3022(Kas 22)17:30Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ve Uygulamaları Eğitimi

Detay

Etkinlik detayları

EĞİTİMİN ADI

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ve Uygulamaları Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Gümrüklerden VIP geçiş olarak nitelenen ve uluslar arası düzeyde tanınırlılığı söz konusu olan yeterlilikleri gümrük idaresince onaylanmış ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifika (AEO Authorized Economıc Operator) verilmiş firmalar gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihracat ve ithalatta kendi tesislerinde yerinde gümrükleme işlemlerinden faydalanacaktır (A ve B sınıfı onaylanmış kişiler 01.01.2017 tarihinden itibaren yönetmelik hükmünce Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne geçiş yapacaklar). Firmalarımızın statüye sahip olabilmeleri için zaman geçirmeden başvuru için hazırlık aşamasına başlamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda hazırlık aşaması dahil tüm süreçlerin yönetiminde; gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak anılan yönetmelik hükmü gereğince çok önemlidir. Bu programla; güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarımı ile tüm gümrük ve dış ticaret süreçlerinin doğru, etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesi için katılımcılara mesleki yeterlilik ve beceri kazandırılacaktır.

KİMLER KATILABİLİR

 • Firmaların, ihracat, ithalat ve gümrük işlemlerinde çalışanlar
 • Firmaların, muhasebe, lojistik, finans, satınalma ve pazarlama bölümlerinde çalışanlar
 • Gümrük ve dış ticaret alanını hedefleyen mezun olan ile olacak üniversiteli gençler
 • Gümrük müşavirliğinde çalışanlar ile çalışmayı hedefleyenler
 • Lojistik firmalarda çalışan ile çalışmayı hedefleyenler
 • Mali veya hukuk müşavirliği firmalarında çalışan ile çalışmayı hedefleyenler
 • Gümrük ve dış ticaret alanında kendi işini kurmak isteyen girişimciler

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Dünyada YY Uygulaması ve Statünün Faydaları
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı
 • Sertifika Başvuru Koşulları
 • Başvuru İçin Aranacak Belgeler
 • Başvuru için hazırlık aşaması
 • Başvurunun Yeri, Ön İnceleme ve Yerinde İnceleme
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Verilmesi veya Reddi
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi
 • Yetki, İzin, Uygulama ve Kolaylaştırmalar
  • Eksik Beyan Usulü
  • Kısmi Teminat Uygulaması
  • Götürü Teminat Uygulaması
  • Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
   • TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni
   • Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni
   • İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni ve Kapsamı
    • İhracatta yerinde gümrükleme izni ve gümrük işlemleri
    • İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri
    • İhracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması
    • İhracatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması
   • İzinli Gönderici Yetkisi ve Kapsamı
    • İzinli gönderici yetkisi izni ve gümrük işlemleri
    • İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri
    • İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması
    • İzinli gönderici yetkisinin geri alınması
   • İzinli Alıcı Yetkisi ve Kapsamı
    • İzinli alıcı yetkisi izni ve gümrük işlemleri
    • İzinli alıcı yetkisi sahibinin yükümlülükleri
    • İzinli alıcı yetkisinin askıya alınması
    • İzinli alıcı yetkisinin geri alınması
   • İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni ve Kapsamı
    • İthalatta yerinde gümrükleme izni ve gümrük işlemleri
    • İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri
    • İthalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması
    • İthalatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması
   • Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yaralanma İzni ve Kapsamı
    • Yeşil hat uygulaması
    • Gümrük beyannamelerinin belge kontrolüne ilişkin işlemler
    • Gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın muayeneye ilişkin işlemler
    • Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılma hakkının askıya alınması
   • Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar
    • Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma izninin kapsamı
    • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme
    • Özet beyan gümrük kontrollerinin azaltılması ve öncelikle yapılması
    • Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması
    • Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylık hakkının askıya alınması
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya, geri alınması ve iptali
 • Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi
 • Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin hükümler
 • Onaylanmış kişi statüsü uygulamasının sona erdirilmesi
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama
 • Uygulamaya İlişkin Gümrük Konuları
 • Gümrük İşlemlerinle İlgili Genel Tanımlamalar
 • Gümrüklerde Temsil Hakkı
 • Onaylanmış Kişi Statüsü
 • Eşyanın Gümrük Tarifesi/Eşyanın Menşe/Eşyanın Gümrük kıymeti
 • Özet Beyan Ve Eşyanın Gümrüğe Sunulması
 • Gümrük Rejimleri
 • Gümrük Beyanı Esas Ve Usulleri
 • Gümrük Yükümlülüğünün Doğması Ve Sona Ermesi
 • Gümrük Vergilerinin Tahakkuku/Tebliği/Ödenmesi
 • Gümrük Vergilerinin Teminata Bağlanması
 • Gümrük Kanunu Göre Verilen İdari Para Cezaları
 • Gümrük Vergilerine / Cezalara İtiraz / Uzlaşma
 • Kaçakçılık Fiillerine İlişkin Suçlar

EĞİTİM YÖNETİMİ

Katılımcılara, mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik olarak karşı karşıya kalabilecekleri sorumluluk ve yükümlülüklere dair içerikler kapsamında, ithalat, ihracat ve transit gümrük işlemleri süreç yönetimleri sözlü ve görsel sunumlar, iş akışları ve simülasyonlar, yaşanmış örnek olayların paylaşımı çerçevesinde interaktif bir şekilde gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM YERİ

Faveo Danışmanlık Eğitim Salonu

EĞİTİM SÜRESİ

4 gün (28 saat)

 

NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara “FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası” verilecektir.

Saat

21 (Cumartesi) 09:30 - 22 (Pazar) 17:30

Lokasyon

Faveo Eğitim Binası

Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yıldırım Plaza No: 175 B Blok Kat 3 No: B 16-17 Nilüfer / BURSA

X