EĞİTİM ADI                     

KAİZEN (Sürekli Gelişme) Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI             

Bu eğitimin amacı katılımcılara, işletmelerde var olan sistemlerin sürekli gelişmesine yönelik KAİZEN Felsefesinin ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği hakkında detaylı bilgi aktarmak ve karşılaşılan problemlere etkili çözümler üretebilmek için neler yapılması gerektiği konusunda uygulamalı teknikler önermektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ               

 • KAİZEN nedir?

–   Koruma ve iyileştirme

–   KAİZEN ve yenilik

–   Süreçlerin PUKÖ’den SUKÖ’ye akışı

 • Toplam kalite

–   Temel ilkeleri

 • Değişim

–   Değişimin güçlükleri

–   Değişim nasıl gerçekleşir?

–   Değişime direnç

 • Sürekli gelişmede sorumluluklar

–   Üst yönetimin sorumlulukları

–   Orta kademe yönetimin sorumlulukları

–  Amirlerin sorumlulukları

–  Operatörlerin sorumlulukları

 • Sürekli gelişmede yöntem ve teknikler

–   Süreç yönetimi

 • Süreç yönetimi aşamaları
 • Uygulama adımları

–   Öneri sistemleri

 • Öneri nedir, ne değildir?
 • Öneri sisteminin yararları
 • Uygulama adımları
  • Takım olmak

–   Takım çalışmasının hedefler

–   Takımın başarı faktörleri

–   Etkin takımların özellikleri

 • Takım çalışması türleri

–   Sorun çözme takımları (Kalite çemberleri)

 • Çalışma aşamaları
 • Başarı için gerekenler

–   İyileştirme proje ekipleri

 • Çalışmaların uygulama adımları

EĞİTİM YÖNETİMİ           

Eğitim ağırlıklı olarak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek olup, dersler projeksiyon cihazı yardımıyla ve uygulamadan örnekler, vaka çalışmaları ve küçük çalıştaylarla desteklenerek katılımcıların konuları sindirmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

EĞİTİM YERİ          

Faveo Danışmanlık Eğitim Salonu

EĞİTİM SÜRESİ                

2 Gün (09:30 – 17:30)

 

NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara “FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası” verilecektir.