EĞİTİMİN ADI

Yönetim Muhasebesi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir. İşletmelerde performansın ilk gereği, ekonomik performans ve maliyet kalemlerinin belirlenip işletme lehine kullanılmasıdır.
İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin alacakları kararlarda ve firma kaynaklarını doğru yönlendirmede kullandıkları unsurlar finansal verilerdir.
İşletme finansmanını ile ilgili temel bilgilerin paylaşılacağı bu eğitimde, yöneticilerin sistematik ve pratik bir bakış açısı oluşturulması amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

a)    Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz

 • Mali Analiz
 • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Öz Kaynak Değişim Tablosu
 • Net İşletme Sermayesi Tablosu
 • Rasyo Analizi
  • Likidite Oranları                      
  • Para Yaratma Gücü ve Mali Yapı Analiz Oranları
  • Varlık ve Kaynakların Kullanımı İle İlgili Oranlar
  • Karlılık Oranları
 • Yüzde Metodu Analizi
 • Karşılaştırmalı Analiz

b)   Kredi Çeşitleri

 • Nakit Krediler
 • Gayri nakit Krediler
 • Leasing
 • Factoring

c)    Uygulamada Gerekli Bilgiler ve Pratik

 • Basit ve Bileşik Faiz Hesabı
 • Anüite (Taksit) Hesabı
 • Alacağın Eşit Taksitlere Bağlanması
 • Çek Ortalama Vade Hesabı
 • Fatura Ortalama Vade Hesabı
 • Vade Farkı Hesabı
 • Vade Farkının Valörle Tahsili veya Ödenmesi

d)   Piyasaların Takibi ve Beklentiler

(Karşılıklı Bilgi Alışverişi Şeklinde Uygulanacak)

 • Yurtiçi Piyasalar
 • Yurtdışı Piyasalar

e)   Genel Değerlendirme

f)  Örnek Olaylar ve Çalışmalar

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim esnasında katılımcılarla çok yönlü bir fikir alışverişi ortamı kurulması hedeflenecek, finansman ve yönetim muhasebesi ile ilgili konularda görüş ve deneyim paylaşımı yapılması sağlanacaktır. Sunuş bilgisayara bağlı yansıtma cihazı ile gerçekleştirilecek, anlatılanlar; bilimsel veriler, tablolar, uygulamalar ve vaka çalışmalarıyla desteklenecektir

Eğitim konusunda uzman, finansman ve yönetim muhasebesi konularında uygulamalara adım atmış eğitimci tarafından sağlanacaktır.

EĞİTİM YERİ

FAVEO Danışmanlık Eğitim Salonu

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün (09:30 – 17:30)

 

NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara “FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası” verilecektir.