EĞİTİM ADI

Verimlilik Arttırma Teknikleri Eğitimi

EGİTİMİN AMACI

Verimlilik kriterlerinin değerlendirilmesi ve yönetiminde kurum çalışanlarının bilgi ve beceri seviyesini arttırmak.

Fizibilite değerlendirmesi, kapasite planı, makine doluluklarının analiz edilmesinde verimlilik kriterlerinin doğru değerlendirilmesini sağlamak.

Değer üreten süreçlerde zaman yönetimi ve atıl zamanların kapasiteye dahil edilmesindeki tekniklerin katılımcılara aktarılması.

Zaman maliyet eğrisindeki verimlilik etkilerinin doğru değerlendirilmesi niteliğinin kazandırılması.

EGİTİMİN İÇERİĞİ

1.Gün

 • Kurum içi verimlilik kavramı
 • Kurum süreçlerindeki verimlilik beklentileri
 • Verimlilik odaklı süreçlerin belirlenmesi
 • Yönetsel süreçlerdeki verimlilik ve zamanı etkin kullanma
 • Müşteri odaklı süreçlerde verimlilik kıstasları
 • Üretim odaklı süreçlerde fizibilitenin doğru değerlendirilmesi
 • Verimlilik anlamındaki değişimlerin değerlendirilmesi
 • Verimlilik ölçümünde temel istatistik ve yaklaşım
 • Sayısal verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Verimliliğe etki eden kayıpların belirlenmesi
 • İş gücü kısıtlamalarının analizi
 • Makine ekipman, arıza ve bakım kısıtlamalarının analizi
 • Optimum ve toplam verimli bakım kaynaklı kapasite planlama
 • Malzeme kaynaklı kısıtlamaların analizi

2. Gün

 • Verimlilik arttırma teknikleri uygulama alanları
 • Mühendislik teknikleri / Etüd, Ölçüm, Basitleştirme, JIT, Değer analizi, Maliyet Fayda analizi
 • Davranışsal teknikleri / Ekip yaklaşımı, Beyin fırtınası, Swot analizi, Benchmarking,
 • Üretim odaklı verimlilik arttırma teknikleri
 • Birim zaman tabanlı kapasite planlaması
 • Beklenen ve gerçekleşen kapasite arasındaki değişkenliklerin analizi
 • Optimum stok, çalışma, parti, posta miktarlarının analizi
 • Üretim kaynaklarının verimli kullanılması ilişkisi
 • Verimlilik arttırma KAIZEN ilişkisi
 • Verimlik arttırma Poke Yoke İlişkisi
 • Verimlilik arttırma organizasyonel planlama ilişkisi
 • Verimlilik arttırma ERP,MRP sistemleri ilişkisi
 • Verimlilik arttırma Maliyet ilişkisi

EĞİTİM YÖNETİMİ

Eğitim ağırlıklı olarak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek olup, dersler projeksiyon cihazı yardımıyla ve uygulamadan örnekler, vaka çalışmaları ve küçük çalıştaylarla desteklenerek katılımcıların konuları sindirmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

EĞİTİM YERİ

Faveo Danışmanlık Eğitim Salonu

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün (09:30-17:30)

 

NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara  FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası Verilecektir.