• YENİ KANUNLARIN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA ETKİSİ

  YENİ KANUNLARIN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA ETKİSİ

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

  1. Kanuna Genel Bakış
  2. İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Özel Düzenleme: Borçlar Kanunu

  III. İşe Alım Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması

  1. İş Sözleşmesinin İfası Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması
  2. Özlük Dosyaları Nasıl Düzenlenmeli, Hangi Hususlar Yer Almalı Ve Acilen Çıkarılmalı
  3. İşçilerin Hakları Nelerdir? Erişim Hakkı ve Düzeltme Hakkının Somut uygulama Örnekleri
  4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Kişisel Verilerin Yurt Dışında Saklanması Ve Aktarılması: Cloud System (Bulut Sistemleri) Nasıl Uygulanacak? Safe Harbour Kuralı

  GEÇİCİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  1. Geçici İş İlişkisi Nasıl Kurulacak?
  2. Hangi Durumlarda İşveren Yasal Şekilde Geçici İşçiyi İstihdam Edebilecek?
  • Sorumluluklar Kimin Üzerinde Olacak?
  1. İş Sağlığı Ve Güvenliği- Geçici İşçilik
  2. Geçici İşçilik Ve Alt İşverenlik Farkları – Cezaya Yol Açabilecek Hatalı Uygulamalar
  3. Cezai Yaptırımlar

  YILLIK ÜCRETLİ İZNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

  1. Yıllık izinlerde ne değişti?
  2. Yıllık izinlerde cezaya yol açan hatalı uygulamalar neler?

   UZAKTAN ÇALIŞMA VE ESNEK ÇALIŞMA

  1. Uzaktan Çalışma Ne Şekilde Düzenlenecek?
  2. Esneklik Modelleri Ve Uygulanması