Bilgi ve Randevu Formu

Geleceğin için harekete geç !

YENİ NESİL MÜHENDİSLİK OKULU NEDİR ?

” Endüstri 4.0 ” birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren büyük bir bütün olarak iş yaşamına girdi. Bu yapı, akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynaması ile birlikte, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izleyip analiz edilmesine olanak saplıyor. Böylelikle daha verimli iş modelleri ortaya çıkmış oluyor.

Bu sebeple yeni iş modellerini uygulayabilecek donanımda teknik ekiplere ihtiyaç duyuluyor ve iş dünyasının mühendislerinden beklentileri değişiyor. Modern iş dünyasının tüm beklentilerini karşılayacak yetkinliklerle donatılmış ” Yeni Nesil Mühendislerin” yetişmesi için çeşitli eğitim programları oluşturulması gerekiyor.

İşte biz tam burada söze giriyoruz.

Yeni Nesil Mühendislik Okulu’nda
– Ar-Ge Tasarım Mühendisi Yetiştirme Programı
– Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı
– Kalite mühendisi Yetiştirme Programı
– Yalın Üretim Mühendisi Yetiştirme Programı

4 ana başlık altında eğitimlerimize başlıyoruz.

Yeni Nesil
Mühendislik Okulu

10’larca eğitmen ile 20 Gün – 160 Saat – 20 Eğitim başlığıyla değişen iş yaşamının derinliklerine inerek, bütün parametrelerini inceleyeceğiz. İş hayatında fark yaratmak isteyen genç mühendisler, üniversite mezunu mühendisler ve üniversite son sınıf mühendislik öğrencileri ile değişen ve dönüşen endüstrinin önemli bir parçası olma yolunda ilerleyeceğiz.

EĞİTİM BAŞLIKLARIMIZ

Ar-Ge Tasarım Mühendisi
Yetiştirme Programı

Ar-Ge merkezlerinin ihtiyacı olan yetkin ve araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Ar-Ge merkezlerinde iş hayatına başlamı ve daha önce bir deneyimi olmayan Ar-Ge mühendisleri, bu program sayesinde Ar-Ge merkezlerinde ihtiyaç duyacakları birçok konuda donanımlı hale gelmiş olacaklar. Şirketler bu eğitimler için çok uzun vakitler harcamakta ve usta çırak ilişkisiyle çözüme gitmeyi beklemektedir. Ar-Ge ve Tasarım Mühendis Yetiştirme Programı, bu konudaki talebi karşılamak için Ar-Ge merkezlerinde çalışmaya yeni başlamış makina, mekatronik, otomotiv, imalat ve endüstri mühendisleri için hazırlanmıştır. Bu eğitimleri alan mühendisler kendi gelişimleri sayesinde kariyerlerine yön vermiş olacaklar şirketler ise daha kalifiye mühendisler ile çalışarak yenilikçi ürün geliştirmenin ve kısa sürede daha kaliteli, maliyeti düşük ürünler geliştirmenin önünü açacaklar.

Dijital Dönüşüm Mühendisi
Yetiştirme Programı

Dijital dönüşüm, bir işletmenin her alanını yeniden şekillendirebilir. Dijital dönüşüm için dikkatli bir şekilde çalışmayı, düşünceli planlamayı ve her departmanın ortak hareket edebilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Dijital dönüşüm, bir eğilimden çok modern iş stratejisinin merkezi bir bileşenine dönüşmüştür. Programda hem dijital dönüşüm, hem de endüstri 4.0 ile ilişkili konularda neler yapılabileceği detaylıca ele alınacaktır. Öte yandan katılımcıların modern problem çözme metotlarını da öğrenerek bu çalışmaları başlatıp yürütebilecek kazanımları da hedeflenmektedir.

Kalite Mühendisi
Yetiştirme Programı

İş yaşamında kalite süreçlerinde görev alan ya da almak isteyenlerin kalite faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyacakları bütün konuları ele alan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı, bir şirketin tüm süreçlerde ihtiyaç duyacağı kalite faaliyetlerini kapsamaktadır. Ürün geliştirme süreçlerindeki kalite faaliyetleri, yalın üretim teknikleri ve modern problem çözme yöntemlerini de içeren Kalite Mühendisi Yetiştirme Programına katılanlar, iş yaşamında fark yaratacak sonuçlar elde etmeyi öğrenecek.

Yalın Üretim Mühendisi
Yetiştirme Programı

Ülkemizde üretim alanında çok başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiş olmasına rağmen halen yapılması gereken çok fazla modern iyileştirme bulunmaktadır. Birçok tesisimizde tam olarak hayata geçirilemeyen ‘Yalın Üretim Uygulamaları’ da bunların başında geliyor. Bu durum gittikçe kızışan rekabet ortamında firmalarımızın etkinliğini azaltıyor. Bu sebeple, yalın üretim uygulamalarına hakim, problemleri hızlı ve doğru bir şekilde çözebilen, daha az hata oranına sahip sistemleri devreye sokabilecek mühendislere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Yalın Üretim Mühendisi Yetiştirme Programı, iş yaşamında ve üretim alanında fark yaratmak isteyen tüm beyaz yakalı profesyonellere uygun olarak hazırlanmıştır.