• OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) – 23-24-25 Aralık 2016 (Cuma-Cumartesi-Pazar)

  EĞİTİM ADI

  Otomotiv Sektörü Özel İstekleri (APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA) Eğitimleri

  EĞİTİMİN AMACI

  Kurum Ürün Çevriminde Otomotiv Sektörü İsteklerinin Mühendislik Alt Yapısına Katma Değerini Oluşturmak, Ürün Yönetimi Lokasyonlarının, Sektörel İletişimi Kuracak Şekilde Mevcut Yönetim Sistemine Entegre Edilmesini Sağlamak.

  APQP, PPAP, FMEA ( Sistem Tasarım, Makine Ekipman, Proses ) SPC, MSA

  İleri Ürün Kalite Planlama ( APQP 2. Baskısı )’nın Diğer Özel İsteklere Etkisi

  Hata Türü Analizi ( FMEA 4. Baskısı )’nın Diğer Özel İsteklere Etkisi

  EĞİTİM İÇERİĞİ

  I.MODÜL APQP İLERİ ÜRÜN KALİTESİ PLANLAMASI 2. BASKI

  • Kurumsal Kalite Planlaması Altyapısı
  • Tasarım Odaklı Yaklaşım Ve Sorumluluklar
  • Proses Odaklı Yaklaşım ve Sorumluluklar
  • Tasarım Faaliyetlerinin Yönetimi
  • Tasarım Girdilerinin Yönetimi
  • Tasarım Sonuçlarının Yönetimi
  • İleri Ürün Kalite Planlaması
  • APQP Aşamalarının Yönetimi
  • Ürün Devreye Alma Ve Proses Planlaması
  • Fizibilite Değerlendirmeleri
  • Ürün Proses Akışlarının Belirlenmesi
  • Kritik Karakteristiklerin Yönetimi – SPC İlişkisi
  • Kritik Karakteristiklerin Kontrolü QFD İlişkisi
  • Kontrol Planlaması
  • Kontrol Planı Oluşturma
  • Kontrol Teknikleri Ve Yönetimi
  • Kontrol Planlamasının FMEA İle İlişkisi

  II.MODÜL FMEAHATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ 4. BASKI

  • FMEA Türleri Ve Yönetimi
  • FMEA Ekibi Oluşturma Ve Yönetimi
  • Sistem FMEA Ürün Düşüncesinin Yönetimi
  • İlişki Diyagramı Ve Alt Sistemlerinin Analizi
  • Sistem Fonksiyonlarının Analizi
  • Sistem Hata Olasılıklarının Belirlenmesi
  • Tasarım Geliştirme Çalışmaları
  • Tasarım FMEA Yönetimi
  • Olasılık Derecelendirilmesi
  • Sistem Derecelendirilmesi
  • Keşfedilebilirlik Derecelendirilmesi
  • Risklerin Belirlenmesi
  • Kritik Karakteristiklerin Belirlenmesi
  • Risk Önceliklerinin ve Eylemlerinin Belirlenmesi
  • Tasarım Risklerinin Ekipmana Etkileri
  • Tasarım FMEA Karakteristik Matrisi Hazırlama
  • Makine Ekipman FMEA Yönetimi
  • Ekipman Geliştirme
  • Ekipman FMEA’ nın Prosese Etkisi
  • Ekipman FMEA’ nın Kontrol Planına Etkisi
  • Proses FMEA
  • Proses Şartlarının Analizi
  • Kontrol Planının Analizi
  • Hata Etkilerinin Analizi
  • Hata Türlerinin Etkilerinin Analizi
  • Hata Sebeplerinin Analizi
  • Şiddetlerin Belirlenmesi
  • Olasılıkların Belirlenmesi
  • Keşfedilebilirliliklerin Belirlenmesi
  • Risk Analizlerinin Belirlenmesi
  • SOD – SD Yöntemi İle Öncelikli Eylem Planlaması
  • FMEA Sonuçlarının Yönetimi
  • İyileştirme Performanslarının Etkilerinin Değerlendirilmesi

  III.MODÜL PPAPÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ 4. BASKI

  • Üretim Parçası Onay Prosesi
  • PPAP – Süreç Yönetimi İlişkisi
  • PPAP Diğer istekler ve Müşteri Özel İstekleri İlişkisi
  • Yeni Ürün Devreye Alma Planlaması
  • Ürün Dosyası Oluşturma
  • APQP Dokümanları Oluşturma Ve Kontrolü
  • Akış Diyagramı Doğrulama
  • Kontrol Planı Doğrulama
  • Ürün Denetim Planı Oluşturma
  • FMEA Sonuçları Doğrulama
  • Proses Hattının Oluşturulması
  • Proses Hattının Ayarlarının Yapılması
  • Parametrelerin Doğrulanması
  • Ön Proses Yeterlilik Çalışmaları
  • Boyutsal Sonuçların Kontrolü
  • Malzeme Sonuçlarının Kontrolü
  • Performans Sonuçlarının Kontrolü
  • Kontrol Sonuçlarının Raporlanması
  • Ölçüm Sistemleri Değerlendirilmesi
  • Parça Sunum Garantisi Doldurma
  • Diğer Müşteri Özel İstekleri
  • Ürün Dosyası Sunumunun Yapılması Ve Takibi
  • Değişikliklerin Yönetimi

  IV.MODÜL SPCİSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

  • Otomotiv Sektörü Ve İstatistik
  • Proses Sonuçlarının İstatistikî Analizi
  • X ve R (Fark)‘lerin Belirlenmesi
  • Makine Yeterlilik Hesapları Cm-Cmk
  • Proses Yeterlilik Hesapları Cp-Cpk
  • X-R Kartlarının Kullanımı
  • Ön Proses Yeterliliklerinin Analizi
  • Yeterlilik Sonuçlarının Yorumlanması
  • XMR Kartlarının Kullanımı
  • Nicel Kontrollerin İstatistiki Analizi
  • P-np Kartlarının Kullanımı
  • V Kartlarının Kullanımı
  • C Kartlarının Kullanımı
  • SPC Sonuçlarının İyileştirmeye Etkileri
  • SPC Sonuçlarının Numune Alma Teknikleri Üzerindeki Etkileri
  • SPc Sonuçlarının Ürün Prosesi Üzerindeki Etkileri

  V.MODÜL MSA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ

  • Ölçüm Sisteminin Analizi
  • Kontrol Planlarının Yorumlanması
  • Ölçüm Cihazı ve Doğrulama Şartları
  • Ölçüm Cihazlarının Hazırlanması
  • Ölçümcülerin Belirlenmesi
  • Ölçüm Prosesinin ve parçaların Belirlenmesi
  • Lokasyon, Kararlılık ve Eğilim
  • Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Edilebilirlik
  • Nitel Ölçüm Sisteminin Analizi
  • X Ortalımının Belirlenmesi
  • Ekipman Varyasyon Hesabı
  • Ölçümcü Varyasyon Hesabı
  • Toplam Varyasyon Hesabı
  • % GRR Hesabı
  • Ndc Katsayı Hesabı
  • MSA Sonuçlarının Yorumlanması
  • Nicel Ölçüm Siteminin Analizi
  • Master Yeterliliklerinin Belirlenmesi
  • MSA Çalışmalarının Raporlanması
  • MSA sonuçlarının Kontrol Planlarına Etkileri
  • MSA Eylem Takvimi

  EĞİTİM YÖNETİMİ           

  Eğitim ağırlıklı olarak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek olup, dersler projeksiyoncihazı yardımıyla ve uygulamadan örnekler, vaka çalışmaları ve küçük çalıştaylarla desteklenerek katılımcıların konuları sindirmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

  EĞİTMEN ADI

  Ahmet SONER

  EĞİTİM YERİ       

  Faveo Danışmanlık Eğitim Salonu

  EĞİTİM TARİHİ     

  23-24-25 Aralık 2016 (Cuma-Cumartesi-Pazar)

  EĞİTİM SÜRESİ     

  3 Gün (09:30 – 17:30)

  EĞİTİM ÜCRETİ

  450 TL + KDV (Ücrete; öğle yemeği, ara ikramlar, eğitim notları, çeşitli eğitim materyalleri dahildir. Bir kişilik katılım bedelidir.)

  NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara “FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası” verilecektir.