• TTS DEĞERLENDİRME MERKEZİ PROGRAMI

    Top Talent Solutions FAVEO ile BURSA’daFaveo'dan bir ilk dahaİşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerinin en objektif ve adil ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden birisi olan Değerlendirme Merkezleri konusundaki tecrübesini, uygulamalı olarak katılımcılara aktarıyor. HEMEN KAYIT OLUN[timelinesimple layout="vertical" align="center" id="" class="" css="" css_animation="" contentargs="%5B%7B%22timetype%22%3A%22major%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22E%C4%9Fitimler%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22Cuma-Cumartesi%22%2C%22date%22%3A%2220-21%22%2C%22month%22%3A%22May%C4%B1s%22%2C%22year%22%3A%222016%22%2C%22text%22%3A%22Temel%20De%C4%9Ferlendirme%20Becerileri%20E%C4%9Fitimi%22%2C%22content%22%3A%22Top%20Talent%20Solutions%2C%20i%C5%9Fe%20al%C4%B1m%20ve%20yetenek%20y%C3%B6netimi%20s%C3%BCre%C3%A7lerinin%20en%20objektif%20ve%20adil%20%C3%B6l%C3%A7me%20ve%20de%C4%9Ferlendirme%20y%C3%B6ntemlerinden%20birisi%20olan%20De%C4%9Ferlendirme%20Merkezleri%20konusundaki%20tecr%C3%BCbesini%2C%20uygulamal%C4%B1%20olarak%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lara%20aktar%C4%B1yor.%5Cn%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22%C3%87ar%C5%9Famba%22%2C%22date%22%3A%228%22%2C%22month%22%3A%22Haziran%22%2C%22year%22%3A%222016%22%2C%22text%22%3A%22De%C4%9Ferlendirici%20Mentorlu%C4%9Fu%22%2C%22content%22%3A%22Top%20Talent%20Solutions%2C%20i%C5%9Fe%20al%C4%B1m%20ve%20yetenek%20y%C3%B6netimi%20s%C3%BCre%C3%A7lerinin%20en%20objektif%20ve%20adil%20%C3%B6l%C3%A7me%20ve%20de%C4%9Ferlendirme%20y%C3%B6ntemlerinden%20birisi%20olan%20De%C4%9Ferlendirme%20Merkezleri%20konusundaki%20tecr%C3%BCbesini%2C%20uygulamal%C4%B1%20olarak%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lara%20aktar%C4%B1yor.%5Cn%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22Cuma-Cumartesi%22%2C%22date%22%3A%2217-18%22%2C%22month%22%3A%22Haziran%22%2C%22year%22%3A%222016%22%2C%22text%22%3A%22Vaka%2FSimulasyon%20Tasar%C4%B1m%20Teknikleri%20E%C4%9Fitimi%22%2C%22content%22%3A%22Top%20Talent%20Solutions%2C%20i%C5%9Fe%20al%C4%B1m%20ve%20yetenek%20y%C3%B6netimi%20s%C3%BCre%C3%A7lerinin%20en%20objektif%20ve%20adil%20%C3%B6l%C3%A7me%20ve%20de%C4%9Ferlendirme%20y%C3%B6ntemlerinden%20birisi%20olan%20De%C4%9Ferlendirme%20Merkezleri%20konusundaki%20tecr%C3%BCbesini%2C%20uygulamal%C4%B1%20olarak%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lara%20aktar%C4%B1yor.%5Cn%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22ending%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0MLER%C4%B0N%20PAKET%20OLARAK%20ALIMLARINDA%20%C3%96ZEL%20%C4%B0ND%C4%B0R%C4%B0M%20UYGULANACAKTIR.%22%7D%5D"]