Stratejik Yönetim Ve Liderlik Eğitimi

Aralık, 2015

26Arl(Arl 26)09:3027(Arl 27)17:30Stratejik Yönetim Ve Liderlik Eğitimi

Detay

Etkinlik detayları

EĞİTİMİN ADI

Stratejik Yönetim Ve Liderlik Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimin amacı, stratejik düşünme kapasitesini geliştirmektir. Stratejik düşünme, şirketin çevresi ile birlikte bir bütün olarak ele alınmasını gerektirir. Bunun için izlenilecek eğitim yöntemi, katılımcı tarzda etkin fikir geliştirme olacaktır. Fikir geliştirme etkinliği bir sorgulama veya soru sorma etkinliğidir. Eğitmen ve katılımcılar şirket ve çevresini sorular ışığında değerlendirerek stratejik önemdeki sorunların ve çözümlerin üretilmesine ilişkin fikirler geliştirmeye çalışacaklardır.

Eğitim birbiri ile ilişkili üç ana konudan oluşacaktır: Stratejik düşünme, strateji geliştirme ve strateji uygulama. Stratejik düşünme konusu ile bir düşünme tarzı ve düzeyi olarak stratejik düşünmeyi diğer düşünme biçimlerinden farklı kılan yönler ve bu bağlamada nasıl bir zihinsel model ile stratejik fikirler üretilebileceği ele alınacaktır. Strateji geliştirme konusu ile stratejik düşünmenin nasıl disipline edebileceğini ve bu doğrultuda sistemli/planlı bir biçimde strateji geliştirme yaklaşım ve modelleri tartışmaya açılacaktır. Strateji uygulama konusu ile kuramsal olarak geliştirilen “şirketin gelecekte nasıl başarılı olabileceğine ilişkin genel fikrin” hayata geçirilmesi sürecinde özen gösterilmesi gereken konulara işaret edecektir..

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK DÜŞÜNME

 • Strateji nedir
 • Stratejik düşünme düzeyi
 • Stratejik düşünme tarzı
 • Stratejik fikir üretme kaynakları
  • Kurumsal inanç sitemi
  • Dönemsel değerlendirmeler

2. STRATEJİ GELİŞTİRME

 • Strateji geliştirme yaklaşımları
  • SWOT yaklaşımı
  • Pozisyon yaklaşımı
  • Temel yetkinlik yaklaşımı
  • Senaryo yaklaşımı
  • Oyun yaklaşımı
  • Yaşam eğrisi yaklaşımı
 • Strateji geliştirme modelleri
 • Çevresel duyarlılık temelli modelleme
 • Değer üretimi temelli modelleme
 • Konu temelli modelleme

3. STRATEJİ UYGULAMA

 • Söylem, eylem, süreç ve sonuç ilişkisi
 • Yöneten ve yönetilenlerin bakış açıları ve beklentileri
 • Bilgi yönetimi
 • Güven yönetimi
 • Değişim yönetimi

4. STRATEJİK LİDERLİK

 • Günümüzde Stratejik Liderlik
 • Stratejik Liderlik ve Yönetim Süreci Etkileşimi
 • Stratejik Liderlik Kavramı ve Önemi
 • Stratejik Liderliğin Kapsamı
  • Tepe Yönetimi
  • Yönetim Kurulu
  • Üst Yönetim Takımı
 • Stratejik Liderliğin Temel Özellikleri
 • Stratejik Liderlik Fonksiyonları
 • Stratejik Liderlik Yolunda Karşılaşılan Temel Sorunlar
 • Örgütlerde Etkin Stratejik Liderlik Oluşturma
 • Stratejik Liderlerin Başarısızlık Nedenleri
 • Örnek Olaylar

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim ağırlıklı olarak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek olup, dersler projeksiyon cihazı yardımıyla ve uygulamadan örnekler, vaka çalışmaları ve küçük çalıştaylarla desteklenerek katılımcıların konuları sindirmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

EĞİTİM YERİ

Faveo Danışmanlık Eğitim Salonu

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün (09:30 – 17:30)

 

NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara “FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası” verilecektir.

Saat

26 (Cumartesi) 09:30 - 27 (Pazar) 17:30

Lokasyon

Faveo Eğitim Binası

Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yıldırım Plaza No: 175 B Blok Kat 3 No: B 16-17 Nilüfer / BURSA

X