İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

Mayıs, 2015

16MayTüm Gün30FeaturedİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

Detay

Etkinlik detayları

EĞİTİMİN AMACI             

İşletmelerin sahip oldukları en önemli kaynaklardan birisi, hatta en önemlisi insan kaynağıdır. 1990’lı yılların başlarında sadece büyük işletmelerin uyguladığı, 2000’li yılların başlarında ise aşağıya doğru genişleyerek büyüyen ve günümüzde artık bir ihtiyaç halini alan İnsan Kaynakları Yönetiminin amacını, kapsamını, işlevlerini örnek olaylarla tartışmak kuruma ve çalışanlara katkılarının en iyi seviyeye getirilmesini göstermek amaçlanmıştır.

NEDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ               

 • İnsan kaynağından yararlanma,
 • İnsan kaynağını motive etme veya isteklendirme,
 • İnsan kaynağını koruma,
 • İşletmelerde iş tanımları ve gerekleri için iş analizleri yapmak,
 • İşletmenin amaca ulaşabilmesi için gerekli olan iş gören gereksinimini belirlemek, iş görenleri seçmek ve yerleştirmek,
 • İş görenleri yönlendirmek ve eğitmek,
 • Kariyer planlaması yapmak,
 • Performans yönetimini ve ölçümünü yapmak,
 • Ücret planlaması yapmak,
 • Personeli ödüllendirmek ve motive etmek,
 • Stratejik insan gücünü planlamak,
 • Hızlı teknolojik gelişme ve bilgi artışı sonucu bireylerde oluşan bilgi eskimesini önlemek ve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamak,
 • Örgütsel ortam içinde iş görenlerin aralarındaki bağlılığı geliştirmek ve kurum kültürünü yerleştirmek,
 • İnsan merkezli işlevleri ve iş gören ilişkilerini yönetmek,
 • Örgütsel sistem içinde insan ilişkilerini parçasal değil, bütünsel açıdan incelemek,
 • İnsan odaklı yönetim yaklaşımı aracılığı ile örgütsel gelişmeyi sağlamak,
 • Etkin bir örgütsel iletişim için vazgeçilmez olan bilgi akışı sürecini düzenlemek,
 • İnsan kaynaklarını iç müşteri konsepti çerçevesinde değerlendirmek,
 • İş görenlerin optimum performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak,
 • İnsan kaynağının yetiştirilmesine uygun ortamlar hazırlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.GÜN

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Konumu ve Kişi ve Kuruluşlar Açısından Önemi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
  • Strateji, örgütün uzun-vadeli amaçlarına ulaşmada kullandığı en önemli yoldur. Strateji, üst düzey yönetimin, örgütün kendi misyon ve amaçlarıyla tutarlı olan sonuçlara ulaşma planları olarak tanımlanır. Stratejik yönetim, stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için işletme içi her türlü önlemin alınarak yürürlüğe konulmasını; daha sonra da yapılan çalışmaların kontrol edilerek değerlendirilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsayan bütünsel bir süreçtir.
 • Personel Niteliklerinin Belirlenmesi ve Norm Kadro Tespiti
 • Personel Seçme ve Yerleştirme
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 1. GÜN
 • İş Analizi, İş tanımı ve İş Gerekleri
 • Ücret ve Ödül Yönetimi
  • Ücret, bir çalışanın, bir örgütte verdiği emeğe karşılık aldığı maddi bir değer olarak görüldüğünde, birçok örgütteki çalışanlar arasında, aldıkları ücretle ürettikleri emeğin ve elde ettikleri başarıların eşdeğer olup olmadığı konusundaki tartışmalara sıkça rastlanır. Hatta bu nedenle, örgütten ayrılmalara kadar giden sonuçları da hepimiz gözleyebiliyoruz. Oysa, örgüt içerisinde bu dengeyi sağlayacak adil bir ücret sistemi oluşturmak mümkün. Bunun için de elbette, üretilen her işin çok iyi analiz edilerek örgütteki ve üretilen diğer işler arasındaki yerinin ve öneminin belirlenmesi gerekiyor. İşte “ İş Değerleme ve Ücret Yönetimi” eğitimi, sizlerle bunu başarmanın yöntem ve ilkelerini paylaşıyor.
  • İş Değerleme Nedir?
   • İş Değerleme Çalışmalarının Temel İlkeleri
   • İş Değerleme Sisteminin Uygulama Aşamaları
   • Ücret Yapısının Oluşturulması: Örnek Çalışmalar ve Değerlendirilmesi
   • İşçilerin ve İş görenlerin Ücret Braketleri İçerisindeki Yerlerinin Belirlenmesi: Örnek Uygulama ve Değerlendirilmesi
   • Başarı Değerleme ve Ücret Yönetimi Arasındaki İlişkiler: Örnek Uygulama ve Değerlendirilmesi
   • Ücret Yönetimi ve Motivasyon Arasındaki İlişkiler: Örnek Olaylar ve Analizleri
 1. GÜN
 • İstatistiksel İnsan Kaynakları Yönetimi
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 1. GÜN
 • Ücret ve Ücret Bordrosu Uygulamaları
  • Ücret hakkında temel bilgiler
  • Ücret bordosu hakkında temel bilgiler
  • İşyeri ve tehlike derecesine veya göre bordro tanzimi
  • Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgilerin önemi
  • Ücret bordrosunun delil olma özelliği ve korunması
  • Bordroda Tahakkuk bölümünde neler bulunur
  • Bordo içi ve bordro dışı ücret ödemeler
  • Ücret bordrosunda indirimler, sakatlık indirimleri ve istisnalar
  • Bordroda Kesintiler bölümünde neler bulunur
  • SGK prim taban, tavanı ve prim oranları
  • Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları
  • Devreden SGK matrahı uygulamaları
  • Gelir vergisi matrahı, vergi dilimleri ve bordro uygulaması
  • Damga vergisi ve bordro uygulamaları
  • İlişik kesme prosedürü ve yapılacak işlemler (Kıdem, İhbar Taz.ve Diğer Ödemeler)
  • İşe iade kararlarında bordro yapımı ve primlerin ödenme süreci
  • Bireysel emeklilik ve sağlık sigortalarının bordroya yansıtılması
  • Bordro programlarının çalışma mantığı ve işleyişleri
 1. GÜN
 • Eğitim ve Eğitim Değerleme
  • Kurumu için eğitim geliştiren, eğitim planlarken, satın alırken içeriklendirir ve ölçerken bilgi, yöntem ve beceriler açısından geliştirilmesini amaçlar.
   • Eğitim programı tasarım sürecini ve aşamalarını tanımlayabilmek
   • Eğitim ihtiyaç analizi
   • Eğitim taleplerinin değerlendirilmesi
   • İhtiyaç doğrultusunda teknik ve davranışsal hedeflerin belirlenmesi
   • Eğitim bütçesi ve maliyetlendirme
   • Eğitim değerlendirme ve eğitimin etkinliğinin ölçülmesi
   • Performans değerlendirme eğitim yönetiminin ilişkilendirilmesi
   • Gelişim planları ve eğitimin ilişkilendirilmesi
  • Performans Yönetimi
  • Kariyer Planlama

EĞİTİM YÖNETİMİ

Eğitim ağırlıklı olarak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek olup, dersler projeksiyon cihazı yardımıyla ve uygulamadan örnekler, vaka çalışmaları ve küçük çalıştaylarla desteklenerek katılımcıların konuları sindirmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

EĞİTİM YERİ       

Faveo Danışmanlık Eğitim Salonu

EĞİTİM SÜRESİ     

5 Gün (09:30 – 17:30)

EĞİTİM TARİHİ     

16-17-23-24-30 Mayıs 2015

EĞİTİM ÜCRETİ

500 TL + KDV (Ücrete; öğle yemeği, ara ikramlar, eğitim notları, çeşitli eğitim materyalleri dahildir.)

NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara “FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası” verilecektir.

 

Saat

Mayıs 16 (Cumartesi) - 30 (Cumartesi)

Lokasyon

Faveo Eğitim Binası

Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yıldırım Plaza No: 175 B Blok Kat 3 No: B 16-17 Nilüfer / BURSA

Organizatör -

Faveo Eğitim ve Danışmanlıkinfo@faveo.com.tr

Faveo Eğitim BinasıFethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yıldırım Plaza No: 175 B Blok Kat 3 No: B 16-17 Nilüfer / BURSAFaveo Eğitim Danışmanlık Bursa Eğitim Binası

X